วิธีดื่มน้ำปลูกปั่นที่ถูกต้อง?

วิธีดื่มน้ำปลูกปั่นที่ถูกต้อง

วิธีดื่มน้ำปลูกปั่นที่ถูกต้องคือ การทาน(กิน) เมื่อน้ำปลูกปั่นเข้าไปในปากแล้ว ไม่ควรกลืนทันทีควรเคี้ยวประมาณสิบคำเพื่อ ให้น้ำลาย ในปากออกมาคลุกเคล้ากับน้ำปลูกปั่น เพราะน้ำลายในปากจะย่อยสารอาหารบางตัว ก่อนที่จะลงไปที่กระเพาะ อาหาร ทั้งยังเป็นการกระตุ้นร่างกายให้เตรียมย่อยน้ำปลูกปั่นที่กำลังจะลงไปในระบบย่อยอื่นๆต่อไป ควรดื่มช้าๆ ค่อยๆจิบ เพื่อให้อินทรีย์สารจากพืชถูกดูดซับให้มากที่สุด

วิธีดื่มน้ำปลูกปั่นที่ถูกต้องคือ การทาน(กิน) เมื่อน้ำปลูกปั่นเข้าไปในปากแล้ว ไม่ควรกลืนทันทีควรเคี้ยวประมาณสิบคำเพื่อ ให้น้ำลาย ในปากออกมาคลุกเคล้ากับน้ำปลูกปั่น เพราะน้ำลายในปากจะย่อยสารอาหารบางตัว ก่อนที่จะลงไปที่กระเพาะ อาหาร ทั้งยังเป็นการกระตุ้นร่างกายให้เตรียมย่อยน้ำปลูกปั่นที่กำลังจะลงไปในระบบย่อยอื่นๆต่อไป ควรดื่มช้าๆ ค่อยๆจิบ เพื่อให้อินทรีย์สารจากพืชถูกดูดซับให้มากที่สุด

วิธีดื่มน้ำปลูกปั่นที่ถูกต้องคือ การทาน(กิน) เมื่อน้ำปลูกปั่นเข้าไปในปากแล้ว ไม่ควรกลืนทันทีควรเคี้ยวประมาณสิบคำเพื่อ ให้น้ำลาย ในปากออกมาคลุกเคล้ากับน้ำปลูกปั่น เพราะน้ำลายในปากจะย่อยสารอาหารบางตัว ก่อนที่จะลงไปที่กระเพาะ อาหาร ทั้งยังเป็นการกระตุ้นร่างกายให้เตรียมย่อยน้ำปลูกปั่นที่กำลังจะลงไปในระบบย่อยอื่นๆต่อไป ควรดื่มช้าๆ ค่อยๆจิบ เพื่อให้อินทรีย์สารจากพืชถูกดูดซับให้มากที่สุด