กินผักให้ได้ครึ่งกิโลต่อวัน...มันจะไปยากอะไร!?

กินผักให้ได้ครึ่งกิโลต่อวัน...มันจะไปยากอะไร!

กินผักให้ได้ครึ่งกิโลต่อวัน...มันจะไปยากอะไร! 
เริ่มจากคนป่วยที่หายจากโรคด้วยการกินผักผลไม้ห้าสีทุกวันเป็นเวลากว่าสามปี หายป่วยแล้วก็เลยอยากให้คนอื่นๆไม่ป่วยเหมือนตนเอง หรือที่ป่วยแล้วก็อยากให้หายถาวร 
 
ปลูกปั่น น้ำปั่นผักผลไม้ห้าสี Organic ปั่นสดส่งสดทุกเช้า ส่งด้วยจักรยาน 
 
ไม่มีใครดูแลเราได้ดีเท่าตัวเราเอง จงดูแลตนเองเพื่อคนที่คุณรัก 
 
สุขภาพที่ดีทำให้เราทำอะไรดีๆได้อีกมาก ดูแลคนที่เรารักและไม่เป็นภาระให้ใคร 
 
ปลูกปั่นธุรกิจสีเขียว สุขภาพดีไปพร้อมกับดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมกันคะ