ถ่ายไม่ออก ถ่ายไม่หมด งานเข้าทันที ปลูกปั่นน้ำผักปั่นน้ำผักผลไม้ห้าสีช่วยได้

ถ่ายไม่ออก ถ่ายไม่หมด งานเข้าทันที ปลูกปั่นน้ำผักปั่นน้ำผักผลไม้ห้าสีช่วยได้

ทุกส่วนที่รับอาหารจะมีการดูดซึมสารอาหารอย่างเป็นขั้นตอน ปราการแรกคือลิ้นไปจนถึงลำไส้ใหญ่(อ่านต่อ)
ปลูกปั่น เริ่มต้นวันดีๆ ใน 30 วินาที (Video Clip)

ปลูกปั่น เริ่มต้นวันดีๆ ใน 30 วินาที (Video Clip)

ธุรกิจสีเขียวตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ(อ่านต่อ)
กินผักให้ได้ครึ่งกิโลต่อวัน...มันจะไปยากอะไร!

กินผักให้ได้ครึ่งกิโลต่อวัน...มันจะไปยากอะไร!

กินผักให้ได้ครึ่งกิโลต่อวัน...มันจะไปยากอะไร! เริ่มจากคนป่วยที่หายจากโรคด้วยการกินผักผลไม้ห้าสีทุกวันเป็นเวลากว่าสามปี หายป่วยแล้วก็เลยอยากให้คนอื่นๆไม่ป่วยเหมือนตนเอง หรือที่ป่วยแล้วก็อยากให้หายถาวร(อ่านต่อ)